fredag 11 september 2015

Bakvänt miljötänk drabbar fel människor

Igår kunde vi läsa på SMC:s hemsida att Sverige snart kommer att ha världens högsta bensinskatt. Det är inte så att jag på något vis är emot miljöskydd och att vi på sikt måste ersätt bensindrivna fordon med miljövänligare alternativ.

Tyvärr har landets regering låtit Miljöpartiet få kontroll över just miljöfrågorna. Men borde inte miljöpartiet vara bra för miljön kan man ju undra. Nog borde det vara så och antagligen så har de rätt i stort när det diskuteras vad som skulle behöva göras. Problemet ligger i deras idé om så kallad grön skatteväxling. Tanken är säkert god och med Stockholmsperspektiv fungerar det säkert, men. För det finns alltid ett men.

Sverige består inte av ett land med väl utbyggd kollektivtrafik. Det finns inte tunnelbanor med tåg var femte minut någon annanstans än i just Stockholm. För folk som bor utanför Storstockholm är möjligheterna att åka kollektivt oftast undermåliga. Många som bor på landet är hänvisade till att köra egna fordon och betala sin egen bensin. Med ökade drivmedelskostnader tär de hårt på de sämst ställda som är hänvisade till att köra med egna fordon för att ta sig till arbete, affären, läkarbesök mm.

Inte nog med att de drabbar de sämst ställda det är illa nog. Ett ytterligare  resultat av höjda drivmedelsskatter är att det på sikt kommer göra fordonshobbyn till en klassfråga. De som har gott ställt kan fortsätta att köra sina entusiastbilar och motorcyklar medan de som har det sämre ställt kanske tvingas sälja sina bilar och motorcyklar då det inte längre finns marginal att ägna sig åt en sådan hobby.

Jag har inget emot beslut för att säkra och till och med förbättra vår miljö. Det jag vänder mig emot är att MP:s gröna skattväxling drabbar de sämst ställda i vårt samhälle och på sikt gör fordonshobbyn till en klassfråga. Snälla Miljöpartiet! Värna gärna vår miljö och arbeta gärna för att miljön skall bli bättre det har jag inte något emot där har ni mitt fulla stöd under en förutsättning. Låt inte de sämst ställd bli de som får bära bördan med de som har gott om pengar obehindrat kan gasa vidare.

onsdag 9 september 2015

Motorcyklister månar om sin egen säkerhet Det gör inte Trafikverket

Ny statistik från bilprovningen visar att landets motorcyklister är duktiga på att ta hand om sina motorcyklar. Få fordon underkänns vid besiktningen. det visar att motorcykelkollektivet i allmänhet vårdar sina hojar väl och är noga med den egna säkerheten. Kanske något för trafikverket att fundera över med tanke på gårdagens inlägg och deras så kallade punkt lista när det gäller åtgärder mot landets motorcyklister för att främja trafiksäkerheten.


Det är precis så det är. De flesta förslagen som du kanske läste igår är riktade mot motorcyklisterna för att vi tydligen enligt trafikverket har svårt att förstå vad som är bäst för oss själva. Vi skall enligt Trafikverkets idéer särskiljas från övriga trafikantgrupper och på flera sätt straffas hårdare än övriga trafikantgrupper som begår trafikbrott.

Jag förstår inte hur de tänker. Visst jag inser också att många av oss ibland kör fortare än vad vi borde. Jag inser också att det finns motorcyklister som ibland tar onödiga risker. Men jag vill ändå hävda och påstå att de allra flesta av landets motorcyklister uppför sig väl i trafiken och är måna om både sin egen och sina medtrafikanters säkerhet.

Om vi börjar där jag startade så kan vi med hjälp av Bilprovningen konstatera att statusen på landets motorcyklar är god fyra av fem hojar klarar besiktningen utan anmärkning i siffror räknat var det 22% som fick en anmärkning ibland de underkända hojarna var det 9% som blev ålagda en ombesiktning. Den vanligaste anledningen till ombesiktning torde vara för hög ljudnivå / buller vilket i sig egentligen inte har med trafiksäkerhet att göra. Bland anmärkningarna förutom allt det vanliga som slitna bromsklossar, lampor som slocknat och läckande gafflar och stötdämpare kan man också hitta avvikelser från helfordonsgodkännandet.

Det låter lite kryptiskt men det kan vara så enkla saker som att man monterat av en passagerarsadel på en motorcykel som är typad för två personer. Således kan vi konstaterat att ur reell trafiksäkerhetssynpunkt är statusen på landets motorcyklar god. Detta gäller även äldre hojar i statistiken kan man inte se några skillnader beroende på årsmodell.

Som jag skrev igår så är motorcyklisterna den trafikantgupp som på helt frivillig basis faktiskt fortbildar sig själva för att bli skickligare på att hantera sina motorcyklar på ett så säkert sätt som möjligt. Tittar vi på olycksstatistik i stort och bortser från de stollar som i fyllan och villan får för sig att prova att köra motorcykel och kör ihjäl sig vilka utgör ca en tredjedel av alla dödsolyckor på motorcykel dyker en tydlig bild upp. En bild som är giltig inte bara för Sverige utan i de flesta andra länder där man kör motorcykel. I de alla flesta fall när det är kollisioner mellan bil och motorcykel så är det bilisten som är vållande till olyckan.

De vanligaste orsakerna är bilar som kör ut i korsning men för dålig uppmärksamhet eller bilar som gör en plötslig vänstersväng utan att använda blinkers. Den vanligaste förklaringen från bilisten är "jag såg inte motorcykeln". Om vi antar att detta uttalande faktiskt stämmer så verkar det ju konstigt ifall Trafikverket på fullaste allvar tror att ägaransvar, högre böter och fler indragna körkort för motorcyklister tillsammans med begränsning av fartresurserna på landets motorcyklar skall få bilisterna att lättare upptäcka oss. Det är en ekvation jag inte får ihop.

Om man nu i statistiken kan se att många olyckor beror på bristande uppmärksamhet hos många bilister så är det väl där man skall lägga fokus. Jag har skrivit det många gånger för men säger det igen. Det bästa vi kan göra för att skapa en säkrare miljö för landets motorcyklister är att utbilda bilförarna i att bli mer uppmärksamma på oss som åker på två hjul. Du som motorcyklist ser antagligen massor med motorcyklar när du är ute och kör bil men tro för den sakens skull inte att alla andra bilförare gör det också. Prova när du är ute och kör bil med någon ickemotorcyklist att ställa frågan "såg du motorcykeln som ................" Jag är säker på att du oftare än vad du tror kommer att få svaret
- Va? Nä.

Jag vill inte på något sätt påstå att vi som åker motorcykel på något vis skulle vara ofelbara eller bättre än andra trafikanter. Vår utsatthet gör däremot att vi i allmänhet månar om vår egen säkerhet i större utsträckning än andra trafikanter. Dessutom tycker jag tycker jag mig se en trend. Fler och fler motorcyklister tar det lugnare på vägarna detta vill jag påstå är ett resultat av egenvald fortbildning ökad riskmedvetenhet och bättre säkerhetstänk. Vår trafikmiljö är något vi skapar gemensamt. För att allt skall fungera måste man titta på helheten. Det går inte att särskilja en trafikantgrupp och tror att detta är lösningen. Om det nu inte är så att Trafikverket har som målsättning att det skall bli omöjligt att köra motorcykel över huvud taget.

Om landets motorcyklister tillsammans med SMC och många motorcykelklubbar arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt genom både fortbildning och opinionsbildning så borde faktiskt Trafikverket titta mer på helheten vad gäller trafiksäkerhet. Detta istället för att tro att de skall kunna förbättra siffrorna i olycksstatistiken genom att försvåra för de trafikanter som väljer att köra motorcykel. Trafikverkets "punktlista" kan inte ses som något annat än ett riktigt lågvattenmärke. Bättre kan ni!

Gasa Lugnt

tisdag 8 september 2015

Har tjänstemännen på Trafikverket otur när dom tänker?

 Under de senaste dagarna har ett dokument med tjänstemannaförslag från Trafikverket flitigt diskuterats i radio, TV, tidningar och sociala media. Ett vad Trafikverket kallar "arbetsunderlag" där de spaltat upp ett antal förslag till hur motorcyklisterna skall införlivas i deras så kallade nollvision.

Må så vara att det är ett så kallat arbetsunderlag, dokumentet är ändå fyllt av både felaktiga antaganden, grova generaliseringar så väl som  juridiska konstigheter. En av grundbultarna i ett demokratiskt samhälle är likhet inför lagen. Samma lagar och regler skall gälla för landets alla medborgare och gäster. Börja med att snabbt ögna igenom trafikverkets lilla lista om du inte redan läst den innan du läser vidare.
Klicka på bilden så kommer den upp i full storlek.
Första punkten är ur min synvinkel helt vidrig juridiskt sett. Förslaget att införa ägaransvar vid hastighetsöverträdelse grundar sig antagligen på att man vill kunna bötfälla motorcyklister som kör för fort förbi fartkameror. Jag fattar också att det inte går att identifiera en förare med integralhjälm. Tyvärr får ju ägaransvaret betydligt med långtgående konsekvenser än möjligheten att bötfälla eller dra in körkortet för den som väljer att köra för fort förbi en fartkamera.

Med et sådant beslut kommer du inte att kunna låna ut din motorcykel inte ens till en familjemedlem. Om din man eller hustru skulle låna din mc och köra för fort förbi fartkameran blir det du som får böta och eventuellt också bli av med körkortet. Skall du sälja din mc kommer du inte att kunna låta eventuella spekulanter provköra din motorcykel om du inte samtidigt är beredd på att eventuellt få böter och bli av med körkortet. Är du intresserad av en ny hoj och knallar in hos din lokala mc-handlare blir det antagligen ett blankt nej om du ber att få provköra. För inte är det så att handlaren är beredd att äventyra sitt körkort för att du skall få provköra en motorcykel. Böter är en sak de kan du kanske betala för någon annan men när det gäller körkortsindragning hjälper inga friskrivningsklausuler i världen mellan dig och handlaren.

När du läser Trafikverkets lilla lista så märker du att den lägger mycket vikt vid just hastighet. Visst handen på hjärtat så är det väl så att vi motorcyklister kanske inte är Guds bästa barn när det gäller att hålla hastighetsbegränsningarna, men för det finns alltid ett men. Jag tycker givetvis att vi skall följa de trafikregler vi har och att det skall gälla alla trafikanter motorcyklister inräknade och jag skall villigt erkänna att även jag ibland vrider mer på gasrullen en vad gällande hastighetsbegränsning tillåter. Det gäller doc att välja rätt tillfälle och de tror jag att de flesta hojåkare faktiskt gör. Tittar vi på olycksstatistiken så är det inte hastigheten allena som är den stora faran för motorcyklisterna. I statistiken finns alla dessa stollar som på fyllan eller på grund av dåligt omdöme i största allmänhet väljer att köra motorcykel som dessutom ofta är stulen,utan MC-kort? 

Räknar vi bort dessa människor som jag inte anser är motorcyklister utan bara idioter i störta allmänhet kan vi räkna bort en tredjedel av dödsolyckorna. Tittar vi på olyckor orsakade av för hög hastighet så utgör dessa "stolleprov" en större andel i statistiken än utbildade motorcyklister med MC-körkort. Då är min fråga tycker Trafikverket att det är rimligt att landets motorcyklister som faktiskt utgör den mest välutbildade grenen av våra trafikantgrupper är den grupp som skall ta ansvar och straffas för att det i vårt land finns ett antal idioter som på fyllan eller påtända får för sig att sno en motorcykel för att få uppleva fartens tjusning?

Det kan inte vara så att vi skall särbehandlas gentemot andra trafikanter. Lika vansinnigt är förslaget att införa en elektronisk hastighetsregulator på alla motorcyklar så att de inte kan köras fortare än 130km/h Borde man inte göra detta på alla fordon då? Jag har en Volvo V70 turbodiesel som är kapabel för farter en bra bit över 200km/h borde inte den också begränsas då? eller behövs inte det eftersom bilen anses som ett säkrare fordon? Ni hör själva hu märkligt denna diskussion låter.

Dessbättre så har SMC agerat starkt i denna fråga. Det har gjorts intervjuer med Stefan Dangardt (SMC:s ordförande) i tv. Intervjun kan du se på denna länken

Även Maria Nordqvist som är SMC:s politiska sekreterare har uttalat sig både i radio och i tidningar. På SMC:s årsmöte som nyligen hölls i Borlänge beslutades att SMC skall fortsätta att arbeta med denna fråga. I detta läget så är det faktiskt SMC som är den organisation som har stört möjlighet att faktiskt påverka Trafikverket så att det blir ett slut på särbehandling av motorcyklisterna som trafikantgrupp. Är du inte redan medlem så bli det, det är din frihet och dina möjligheter att kunna få vistas i trafiken på samma villkor som alla andra som det handlar om.

Om det nu är så att Trafikverket vill ha lite tips på bättre saker att göra för öka trafiksäkerheten för motorcyklister i synnerhet och faktiskt göra något som leder dem framåt i strävan mot den så kallade nollvisionen så kommer mitt förslag på "arbetsunderlag" till Trafikverket här.

 • Fler trafikpoliser och MC-Poliser i synnerhet ute på våra vägar. Trafikpoliser har en mycket lugnande inverkan på trafikmiljön och bidrar till att alla trafikanter anstränger sig att följa trafikreglerna.
 • Vägräcken. Ta bort vajerräcken och ersätt dem med konventionella vägräcken gärna med underglidningsskydd på utsatta ställen
 • Se över vilken typ av asfalt entreprenörerna väljer att lägga på landets vägar, så att vi slipper nyanlagd asfalt som blöder i solen eller blir såphal när det regnar.
 • Utbilda bilister i att titta efter motorcyklar. Lär man sig inte att titta efter motorcyklar ser man inte heller några. Med en sådan utbildning skulle vi kunna minska antalet olyckor vi utfart och vänstersvängar med en förbättrad olycksstatistik
 • Utveckla riskutbildningarna för alla trafikanter med fokus på hänsyn till medtrafikanterna
 • Mer viltstängel och bättre viltvarning skulle gagna alla trafikanter. Viltvarning har dessutom en en positiv inverkan när det gäller anpassning av hastighet och det medför också ökad handlingsberedskap
 • Se över hastighetsbegränsningarna. På vägar där många trafikanter ofta överträder hastighetsbegränsningen har man kanske gjort en felaktig bedömning och borde justera hastighetsbegränsningen uppåt 
 • Samarbeta med SMC för att så många motorcyklister som möjligt skall få möjlighet till fortbildning och att utvecklas som motorcyklist och medtrafikant
Men vi motorcyklister borde vi inte göra något? Självklar skall vi också bidra vilket vi redan gör i betydligt större utsträckning än alla andra trafikantgrupper. Tack vare att SMC har haft stor framgång med sina olika former av utbildningar, Avrostning, Broms och Kurvkusr, Knix mm så kan vi konstatera att just motorcyklisterna är den trafikantgrupp som är bäst på fortbildning. När hörde du talas om en bilist som gått en kurs för att utveckla sin körteknik och samtidigt fått fortbildning i riskmedvetenhet och ett trafiksäkert uppträdande?

Sista ordet vad gäller Trafikverket och deras "arbetsunderlag" är antagligen inte sagt än utan det finns antagligen tillfällen att återkomma. Tills dess håller vi tummarna för att SMC skall vara framgångsrika i sitt arbete och få Trafikverket att inse att alla trafikanter oavsett fordon skall vara lika inför lagen.

Gasa Lugnt!

söndag 19 juli 2015

Tro inte att dy syns, kör som om du var osynlig

Denna helgen har varit svart ur motorcyklistperspektiv. I skrivande stund har minst fyra människor omkommit i motorcykelolyckor sedan i fredags. Det känns sorgligt dumt och onödigt, mina tankar går till deras nära och kära. I dagens inlägg vill jag uppmana dig att ta det försiktigt och inte ta något för givet.

Jag tänker inte fördjupa mig i hur helgens olyckor gått till eller vem som varit vållande. Det som har skett kan vi inte göra ogjort. Det vi däremot kan göra är att se om vårt eget hus för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att vi helskinnade skall kunna kliva av hojen efter en härligt mc-tur.

Trafiksystem bygger på att alla trafikantgrupper samarbetar och hjälper varandra. Detta är utopin och tyvärr stämmer den dåligt med verkligheten. Det finns flera orsaker till detta och det är absolut inte så att alla motorcyklister uppträder exemplariskt medan övriga trafikanter beter sig illa. Vi är alla lika goda kålsupare som man brukar säga. Det finns dock en skillnad mellan oss som kör hoj och de som far fram i bil. Det är vi som är mest oskyddade och det medför att vi är den trafikantgrupp som  också bör iaktta stört försiktighet. Detta är det vi brukar kalla riskmedvetenhet och självbevarelsedrift.

Jag påstår inte att de som förolyckats i helgen har haft låg självbevarelsedrift eller dåligt omdöme. Olyckor går antagligen inte att undvika helt vi kan däremot göra vårt bästa för att det inte skall hända. Jag vill påstå att en av de viktigaste länkarna i detta är att som motorcyklist aldrig lita på att dina medtrafikanter har sett dig. Förvänta dig alltid det värsta. Ser du en bil vid en påfart räkna med att den kommer att köra ut. Var förberedd ha bromsberedskap och syna av var du kan väja om det skulle behövas. Försiktighet är inte det samma som att fegköra eller åka omkring och vara rädd. Det går alldeles utmärkt att fortsätta att njuta av motorcykelåkning även om man iakttar försiktighet och kör med insidan som man brukar säga.

Precis som jag skrivit många gånger förr så anser jag att det bästa vi kan göra för att förbättra motorcyklisternas säkerhet och minska dödstalen bland de som åker på två hjul, är att utbilda bilisterna. Det behövs kampanjer och utbildningar så att landets bilister börjar att titta efter motorcyklar. Inte förrän vi är där kommer du att bli upptäckt. Tittar man inte efter motorcyklar ser man inte heller några så enkelt är det. Som hojåkare ser du antagligen massor med motorcyklar när du är ute och kör hoj eller bil men skillnaden är att du är intresserad av hojar och då tittar du efter dem. Det tror jag inte att "vardagsbilisten" gör i samma utsträckning.

Tills vi är där så gäller det att som motorcyklist tänka efter före. Lyft blicken, titta långt fram, anpassa farten till trafiksituationen, tro inte att dina medtrafikanter har sett dig, ha handlingsberedskap, förvänta dig alltid det värsta av alla andra som vistas i trafiken. Då ökar dina chanser att du klarar dig undan olyckor. Komihåg att bilar är hårda och hojåkare är mjuka. Om du som jag är född under förra årtusendets andra hälft kanske du kommer ihåg Hylands Hörnas ABC-Bok. En bok där svenska folket fick skicka in verser till alfabetets bokstäver som sedan illustrerades av kända konstnärer. Under bokstaven X kunde man läsa följande. "X en okänd bil bakom kröken, kan förvandla oss till spöken" Det gäller fortfarande så kör med insidan!

Gasa Lugnt

onsdag 8 juli 2015

Håll inte på att jävlas i onödan

Som du vet och som antagligen de flesta av dina medtrafikanter vet så kan du inte åka fast för fortkörning med hjälp av fartkamera. Det finns två anledningar till det. Idag inte är möjligt men det finns många både politiker och tjänstemän som vill ändra på dessa regler. Det jag vill påskina med dagens inlägg är att taskigt beteende på sikt kommer att ligga både dig och mig i fatet.

Anledning nr 1:
Du har inte någon nummerskylt fram.

Anledning nr 2:
Vi har idag föraransvar istället för fordonsägaransvar när det gäller fortkörning. Föraren av fordonet måste således kunna identifieras för att kunna börfällas för hastighetsöverträdelse.

Personligen tycker jag att det är bra att vi inte behöver ha skylt fram. En nummerskylt fram är inte något som gör att hojen ser snyggare ut eller något som förbättrar aerodynamiken. Jag misstänker att det finns ökad risk för att din hoj skall börja wobbla om vi plötslig ändrar luftströmmarna med en frontmonterad skylt. Visst lösningen skulle kunna bli en fartkamera som fotar dig när du passerat stolpen. I så fall kommer vi direkt över till anledning nr 2. För att en sådan kamera skall kunna användas krävs ägaransvar istället för som idag föraransvar. Med en sådan förändring är det således helt ointressant vem som kör din motorcykel. Lånar du ut din hoj till en kamrat som blåser förbi en fartkamera i 200knyck så blir det du som blir av med körkortet.

Misstänker att du precis som jag tycker detta skulle vara en mycket trist utveckling. Det skulle i förlängningen också betyda att det vore omöjligt att låna ut motorcyklar, hyra ut motorcyklar, eller att få provköra motorcyklar hos handlarna mm. Detta vore ur min synvinkel en oerhört trist utveckling. Håller du med mig? I så fall har jag ett enkelt litet råd till dig som motorcyklist och medtrafikant.

Ge fan i att åka på bakhjulet i 200 knyck förbi farkamerorna eller ens 20 km/h för fort. Jag vill inte på något vis utmåla mig själv som någon slags bror duktig. Jag tycker också om att få vrida lite extra på gasen ibland. Det förstår jag om du också vill göra. Gör det om du vill men välj dina tillfällen! Gör det inte förbi fartkamerorna bara för att du vet att du inte kan åka fast där.

Om du förutom att åka för fort dessutom kör på bakhjulet förbi, räcker finger etc så kommer det absolut inte att förbättra vår möjlighet att få behålla regler som finns kring fartkameror och föraransvar. Snälla tänk efter innan du vrider på gasrullen. Använd inte fartkamerorna för att tala om för polisen att du inte uppskattar deras jobb. Förutom att möjligen förarga trafikpolisen så kommer du också att i förlängningen att göra skit för dig själv och alla andra som också tycker att det är kul att köra motorcykel.

Det är möjligt att jag med detta inlägg kan betraktas som ögontjänare men i så fall bjuder jag på det. Jag menar att det finns vägsträckor där det är lämpligare att bryta mot hastighetsbegränsningarna än just förbi fartkamerorna. Det handlar inte bara om hastighetsbegränsningar i detta fallet, det handlar om motorcykelhobbyns framtid. De vägar som övervakas med kameror är ofta hårt trafikerade eller olycksdrabbade, därav anledningen till att det finns fartkameror just där. Därför menar jag att det finns andra ställen där det passar bättre att gasa än just förbi kamerorna.

Vill du åka riktigt fort så rekommenderar jag bankörning. det finns stora möjligheter till detta antingen via SMC eller lokala motorklubbar. Här ges du möjlighet att få utveckla din hojåkning på ett helt annat sätt än att tokgasa förbi fartkamerorna på bakhjulet. Du riskerar inte dina medtrafikanters liv och du riskerar inte att bli av med körkortet.

Tänk efter före det handlar inte bara om dig. Ditt beteende kan få betydligt mer långtgående konsekvenser inte bara för dig utan för alla motorcyklister. Ge inte förbudsivrarna de argument de behöver för att skapa en förändring vad gäller regskylt fram och fordonsägaransvar när det gäller fortkörning. Hjälp istället till så att de som förhandlar för oss och företräder våra intressen kan ha goda argument för att få behålla regelverket som det är idag.

Som sagt jävlas inte i onödan, tänk efter före.

Gasa Lugnt

fredag 3 juli 2015

När värmen kommer stänger många av hjärnan

Årets första värmebölja är här, att den dessutom infaller med mångas semestrar gör att ovanligt många tar ovanligt många risker. Jag har många gånger ställt mig frågan varför det är så många motorcyklister som är så oerhört rädda för att bli lite svettiga?

Jag förstår allt det där med frihetslängtan, fartvinden mot kroppen och så vidare. Jag vet också att var och en väljer själv om man som motorcyklist vill skydda sig eller inte. Du gör ditt eget val, men detta val kan bli en dyrköpt erfarenhet. Personligen så tycker jag inte om att slå mig och att få djupa skrubbsår över hela kroppen eller få händerna förvandlade till köttfärs är inget som tilltalar mig. I min värld är det inte värt att utsätta sig för denna risk bara för att slippa bli svettig på kroppen eller lite varm om händerna.

Allt för ofta tycker jag mig möta motorcyklister som kommer körandes utan handskar iklädda kortbyxor och linne. Ja men jag skall ju bara köra till affären, stranden etc, är utsagor man ofta får höra. Så kan det ju vara men tyvärr är det inte till någon hjälp om olyckan skulle vara framme. Jag har kamrater som trilla på garageuppfarten och skadat sig allvarligt så olyckan kan hända även om man bara skall till affären. Att gå omkull i "mopedfart" är tillräckligt för att få rejäla skrubbsår och även riskera att bränna sig svårt på motor avgasrör eller ljuddämpare.

Jag vet att jag tidigare då jag skrivit om detta blivit föremål för diskussioner på flera mc-forum där man målat upp hur feg och dum i huvudet jag är och att jag på grund av min inställning till användandet av mc-kläder när man åker hoj antagligen är helt oförmögen att njuta av mc-åkning. Vill man använda dessa argument för att rättfärdiga sitt eget dåliga omdöme så bjuder jag på det. Jag tänker inte åka på hojtur i T-tröja och badshorts i alla fall.

Vill man nu kunna känna lite vinddrag genom kläderna så finns det ju sätt att lösa det. Köp ett par kevlarjeans. det finns både huvtröjor och flanellskjortor som är kevlarförstärkta. Köp ett par tunna sommarhandskar så åker du svalt om händerna utan att tumma allt för mycket på säkerheten.

Tänk efter före. Är det värt att ta risken?

 • Är det verkligen omöjligt att just du skulle råka ut för en olycka? 
 • Gillar du att få dina skrubbsår skurade med gröna sidan på en scotchsvamp av en sjuksköterska på akuten? 
 • Gillar du att ligga på en brits i flera timmar när en sköterska gräver i dina skrubbsår med en pincett för att plocka bort sten asfalt och tygrester som bränt in och fastnat i dina sår?
 • Längtar du efter att få slippa att åka motorcykel under några veckor för att dina skrubbsår skall läka?
 • Tycker du om sårinfektioner och såromläggningsbesök hos distriktssköterskan?
 • Är punkterna ovan värda att genomlida för att slippa bli lite svettig?
 • Vill du missa ersättning från försäkringsbolaget eftersom du brutit mot de villkor du godkänt?
Om du svarat jag på punkterna ovan så är det fritt fram att dra på sig shortsen hoppa i foppatofflorna och ge sig ut och gasa. Om inte använd dina hojkläder se till stanna och drick med jämna mellanrum. Skulle det vara så att det luktar ost om kroppen när du kommer hem så ta en dusch och häng åkkläderna på vädring.

I morgon skall det bli uppåt 30 grader varmt och jag skall köra 60 mil. Jag kommer inte att åka i badbyxor och jag kommer inte att köra utan handskar. Jag kommer däremot att fylla på med vatten med jämna mellanrum. Det skall bli en härlig tur även om det kommer att bli varmt.
En varm högsommardag i Eksjö 2014
Tyckte du att bilderna var otäcka? Det är inget emot de bilder du kan få se om du bildgooglar på " road rash" Där kan du få se saker som verkligen inte gör sig på bild och som man absolut inte vill ha på näthinnan.

Gasa Lugnt och använd insidan!

torsdag 2 juli 2015

Bästa åkvädret på länge

Igår efter jobbet var det dags att gå ut i garaget för att pyssla om hojarna lite inför semestern. Det var dags för oljebyte både på min och hustruns hoj. Jag brukar se till att ha ny olja i motorerna när det är dags för långtur. Det kanske är lite "overkill" men tre liter olja är ingen större investering och det känns tryggt och bra att veta att hojen får fin smörjning när den skall få rulla fram i sommarvärmen.

Innan oljebyte skall man varmköra för att varm olja lättare rinner ut ur motorn och bättre tar med sig sot och annat skräp än när oljan är kall och trögflytande. Sagt och gjort det var bara att dra på sig hojkläderna och rulla ut hustruns Softail Springer ur garaget och ge sig ut och gasa för att få lite värme i din gamla EVO snurran. Tillbaka så var det fram med oljepannan och ut med dräneringspluggen. sedan passade jag på att varmköra Roadkingen medan oljan droppade från Hustruns motor.

Just när det gäller Harley som har separat oljetank och på Softailen sitter den dessutom ganska högt då behöver motorn har gått en stund för att man skall ha så mycket olja som möjligt i oljetanken när man tömmer den. Pluggen sattes tillbaka och jag började fylla med 20w-50 mineralolja. Först två liter sedan startades motorn upp för att få upp oljetryck och spola runt den nya olja. Nu sjunker nivån i oljetanken och jag kunde fylla på ytterligare en liter. Samma procedur upprepades med Roadkingen.

När man nu som jag är glad amatör och hobbymekaniker är man alltid lite nojig även om det gäller en så enkel sak som ett oljebyte. Efteråt var man ju "tvungen" att provköra för att kolla så att allt var som det skulle. Eftersom långresa hägrar gjorde jag en extra noggrann genomgång av hojarna. Kollade lampor, lufttryck i däcken, styr, sving och hjullager. Slutligen tryckte jag också i lite luft luftdämparna på Roadkingen. Sedan var det dags för provkörning och lite som jag tyckte det "lön för mödan" På med hojkläderna igen och först ut med Roadkingen. Det hade varit en varm och skön kväll. Solen hade börjat gå ner och på himmelen hängde månen stor och blåvit.

Det var en sådan där typisk sommarkväll som det kan bli efter en varm dag då det ännu inte blivit varmt i marken. En sådan där kväll när den varma sommarluften kyls av till daggpunkten och den blir mättad med fukt. En sådan där dag då moderjord blir världens bästa laddluftkylare. Det är en alldeles speciell känsla att komma ut och åka en sådan kväll. Man upplever att motorn går optimalt och det känns som om man plötsligt fått en handfull hästkrafter till att använda.

Att i den ljumma kvällssolen känna hur man får ner extra kraft i bakhjulet när man brummar fram i solnedgången är nästan magiskt. Bättre än så blir det knappast. För mig är detta en inte så vanlig upplevelse men den är dess då mer välkommen när den dyker upp. Igår var en sådan kväll och det var nog tur att jag hade integralhjälm med mörkt visir så att de jag mötte inte såg mitt fåniga leende och tur var det väl att jag hade öron i vägen annars hade nog mungiporna gått ihop i nacken så att huvudet ramlat av.

Det blev en tur med hustruns Softail också och den var precis lika trevlig. Det blev två korta men ändå minnesvärda turer. En kväll som jag kommer att komma ihåg. Det behöver inte vara långturer eller körningar på nya spännande vägar för att det skall bli en stor upplevelse. En provtur efter lyckat mekande på några småvägar i närheten av hemmet kan vara lika stor och minnesvärd upplevelse. Just en sådan kväll var det igår.

Gasa Lugnt