onsdag 23 april 2014

Att ta ansvar för det du inte kan påverka

Rubriken låter som en omöjlighet men det är en beskrivning av motorcyklistens vardag. Dagligen brottas vi med detta problem och det är sällan vi får gehör för våra åsikter. När det diskuteras trafiksäkerhet och motorcyklisternas trafikmiljö är det nästan alltid motorcyklisten som får ställa sig i skamvrån och ta ansvar för övriga trafikanters dåliga uppträdande.

Igår delade Maria Nordqvist på SMC en insändare från Bärgslagsbladet i nyhetsflöde på Facebook. Insändaren hette "Riskera inte hojförares liv". Insändaren handlar om motorcyklisternas utsatthet och om de missuppfattningar och felaktigheter som florerar i debatten kring motorcyklisterna och deras säkerhet. Tydligt pekar insändaren på de faktum att trots att antalet registrerade motorcyklar nästan har fördubblats under de senaste 25 åren och att trafikmiljön förtätats, så ligger antalet mc-olyckor kvar på samma nivå.

Detta innebär ju rent statistiskt sett att antalet mc-olyckor har halverats, något det talas väldigt tyst om. Räknar vi sedan bort de personer som väljer att provköra motorcykel utan körkort och i berusat tillstånd så halverar vi nästan antalet omkomna motorcyklister. ( de som väljer att köra berusade eller att köra utan körkort räknar jag inte som motorcyklister ). I debatten är det ändå vi motorcyklister som ställs som ansvariga, det talas ofta om extrembeteende och dåligt uppförande i trafiken. Detta är precis tvärt emot vad vi kan utläsa av statistiken.
De allra flesta motorcyklisterna är noga med att använda skyddskläder. Vi kan se en ökad användning av ryggskydd samtidigt som antalet heltäckande hjälmar ökar. Fler och fler motorcyklister fortbildar sig och går kurser för att bli bättre på att hantera sina motorcyklar. Antalet motorcyklar med ABS bromsar ökar i antal hela tiden. Tittar vi på statistik från landets fartkameror så är det procentuellt fler bilar än motorcyklar som passerar kamerorna i för hög hastighet. Ser vi på statistik vad gäller stopplikt så är det samma sak här. Motorcyklisterna är statistiskt sett laglydigare än bilisterna. Detta är bara ett litet skrap på ytan det går att hitta fler exempel på att motorcyklisterna i det stora hela beter sig bra i trafiken. I mc-pressen skrivs det ofta om det vi kallar riskmedvetenhet, på landets körskolor ser man till att implementera detta hos de som tar mc-kort. SMC arbetar på flera sätt för att förbättra riskmedvetenheten och egenansvaret hos landets motorcyklister.

Således kan vi konstatera att hojåkarnas trafikmoral är hög Ändå är de vi själva som ofta får bära hundhuvudet för de olyckor som sker där motorcyklar är inblandade. Vi tvingas också betala för denna påtvingade "skuld" genom höjda försäkringspremier. Det som oroar mig mest när det gäller motorcyklisternas säkerhet är, när skall landets politiker vakna? När skall det självklara bli uppenbart även för dem? När skall de inse att det bästa sättet att öka motorcyklisternas säkerhet är stärka riskmedvetenheten hos övriga trafikantgrupper? När skall de inse att vajerräcken inte ökar motorcyklisternas säkerhet utan gör vår trafikmiljö både farligare och sämre? När skall de inse att en god trafikmiljö även för motorcyklister på sikt är en samhällsekonomisk vinst? Nu är det mer än dags för landets politiker att ta motorcyklisternas situation på allvar. Vi är ca 300 000 hojåkare som skall rösta i höstens val. Röster som kan bli nog så viktiga för valutgången glöm inte det.

Tills politikerna vaknat och börjat att tävla om vem av dem som som skall bli bäst på att ta tillvara motorcyklisternas intresse så betrakta dina medtrafikanter som älgar. Stora och fullständigt opålitliga så ökar du dina egna chanser att klara dig undan olyckor. Gasa lugnt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar