torsdag 24 april 2014

Full koll på vägen

Jag har i flera tidigare blogginlägg med bestämdhet hävdat att motorcykelkörning består av 20% körteknik och 80% blick. Vad och hur du tittar är i mångt och mycket grunden för hur du klarar av att hantera din motorcykel. Det handlar om allt ifrån spårval och bromssträckor till att upptäcka faror i tid.

Tittar vi rent medicinskt på ögat och hur synen fungerar brukar man säga att vi har två slags seende. Det brukar benämnas direktseende och periferiseende. Direktseendet är den del av synen du använder för att titta på saker och att fästa blicken med. Det är med direktseendet du fäster blicken på "fixpunkter" i vägen / omgivningen för att din mc-tur skall bli så stadig som möjligt. Så långt är allt bra men det finns alltid ett men.

Direktseendet utgör bara ca 2% av det totala synfältet. Således räcker det inte med bara direktseende om man vill vara en bra och säker motorcyklist då 98% av ditt synfält utgörs av det perifera seendet. Synfältet är ca 180 grader brett det vill säga att vårt synfält är en halvcirkel. Det är i direktseendet vi har fullt fokus gör avståndsbedömning och ser färger. I det perifera synfältet har vi inte samma synskärpa och svårare att uppfatta färger. Vad det däremot är bra på att registrera är rörelse vilket är viktigt att dra nytta av som trafikant.

Genom att använda det perifera synfältet kan vi registrera andra fordon älgar etc. Det är fullt möjligt att träna upp denna förmåga det handlar till stor grad om övning och medvetenhet. För att bli en duktig och säker motorcyklist är det viktigt att ha koll på hela synfältet, det gäller oavsett ifall du är hobbyåkare eller roadracing förare på elitnivå. Att snabbt kunna upptäcka det som rör på sig ger dig bättre koll och du är bättre förberedd på vad som komma skall.

Att upptäcka medtrafikanter och faror är en kombination av både direkt och perifert seende. Genom att fästa blicken och direktseendet på en punkt långt fram ser du till att upptäcka det mesta i god tid. Med det perifera seendet ser du till att registrera det som direktseendet missat. Nästa gång du är ute och kör försök att använda din blick lite mer aktivt.

Om du nästa gång tänker på och aktivt använder det perifera synfältet kommer du att upptäcka hur du snabbt blir bättre på att registrera vad som händer och sker både på höger och vänster sida. Glöm inte bort att titta i dina backspeglar lite då och då, det är inte fel att veta vad som händer och sker bakom motorcykeln, det kan till och med vara livsviktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar