torsdag 11 september 2014

Äntligen lite positiv uppmärksamhet i media.

I TV och Tidningar slår man gärna på stora trumman och basunerar ut rubriker som MC-Kriminalitet, MC-Döden tillsammans med diverse andra negativa saker de kan beskylla landets motorcyklister med.

Jag har flera gånger tidigare påstått att den sortens uppmärksamhet stämmer dåligt med verkligheten och ger en skev bild av motorcyklar och motorcyklister. Igår däremot gjorde SVT:s rapport en helomvändning och presenterade en för oss både glädjande och positiva nyheter. Det handlade om den senaste statistiken för omkomna motorcyklister.

Den har visat sig vara rekordlåg trots att vi aldrig haft så många motorcyklar ute på våra vägar som sommaren 2014. Rapport uppgav att det hittills denna säsong omkommit 24 motorcyklister enligt SMC är denna siffra 22. Detta kan då jämföras med 2009 då olyckstalet låg på 31 stycken omkomna hojåkare. Således kan vi konstatera en minskning av antalet med ca 32% under de senaste fem åren. Det mesta anmärkningsvärda är att denna minskning har skett samtidigt som som antalet registrerade motorcyklar ökat. Skall man då drista sig till att göra någon slags statistisk analys så innebär ju det rent matematiskt att den reella minskningen av antalet dödsolyckor sett till antalet motorcyklar på våra vägar minskat ytterligare. Den korrekta siffran borde hamna någon stans mellan 40 och 50%.

Orsakerna till det minskade olyckstalet är antagligen flera. Riskutbildningarna både för de som tar MC-kort och de som tar bilkörkort börjar att slå igenom. Motorcyklisterna har blivit bättre på att köra "med insidan" som man brukar säga. Sedan har vi det där med fortbildningar. För ett tag sedan skrev jag att det som skiljer motorcyklister från övriga trafikantgrupper är just fortbildning. Det är många som deltar i "avrostning" varje säsong. Många går SMC:s kurser under säsongen. Sammantaget har allt detta gett resultat.

Skulle sedan Trafikverket, Transportstyrelsen, Riksdag och Regering ta sitt ansvar verkligen satsa på sin nollvision och skapa en trafikmiljö som även var säker för motorcyklister. ( läs ta bort vajerräcken och montera underglidningsskydd på konventionella vägräcken ) då skulle statistiken förbättrats ytterligare och vi hade tagit rejält kliv närmre den så kallade nollvisionen.

Missade du SVT:s inslag igår kan du se det här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar