söndag 12 januari 2014

Hojåkare är inte så i farten som man kanske skulle kunna tro

Under 2013 genomförde SMC tillsammans med VTI ( Statens väg och transportforsknings institut ) en undersökning för att utröna landets motorcyklisters inställning till hastighet.

I undersökningen framkom att landets motorcyklister generellt har ett högt säkerhetstänkande och en god riskmedvetenhet. Det som ger smolk i glädjebägaren och ger oss ett skamfilat rykte är alla dessa som kraschar och saknar körkort och ofta är berusade. Hade vi lyft ur dessa "ickemotorcyklister" Hade vårt rykte kanske inte varit så skamfilat. Den höga riskmedvetenheten och det faktum att motorcyklister inte kör så fort som folk i allmänhet tror gör oss till landets mest medvetna och minst risktagande trafikanter.

Egentligen är det nog ett ganska naturligt resultat. Efrtersom man som motorcyklist tillhör gruppen minst skyddade i vår trafikmiljö borde det per automatik medföra större riskmedvetenhet. Tittar vi på SMC och VTI:s enkätundersökning kan vi förvisso konstatera att en majotitet av de som deltog i undersökningen minst vid något tillfälle kört 30 km/h fortare än rådande hastighetsbegränsning. Vidare kan man konstatera att de som var bäst på att hålla hastigheterna är de förare som kör customhoj och de som är sämst på att hålla hastigheterna är de som kör super sport hoj.

Ett i mina ögon föga förvånande resultat. Däreemot är jag tämligen övertygad om att motorcyklisterna i större utsträckning än landets bilister väljer sina tillfällen när det är lämpligt att vrida lite extra på gasrullen. I undersökningen kan man utläsa att det finns ett ökat säkerhetstänk och riskmedvetenhet i de situationer som är extra farligare. Korsningar där det finns bilar oavsett om bilen har väjningsplikt eller inte upplevdes som extra farliga. De flesta uppgav att man minst någon gång upplevt en situation med bilar inbladade som känts extra farlig eller hotfull. Genomgående för alla dessa situationer var att motorcyklisterna upplevde att den egna hastigheten inte hade någon betydelse.

Då kommer vi åter till det jag skrivit åtskilliga gånger på bloggen. Skall vi öka säkerheten för landets motorcyklister är det i första hand bilisterna som skall ha utbildning. Så länge bilisterna inte tittar efter motorcyklar kommer de inte heller att se några motorcyklar. Tittar bilisterna efter så syns vi. Inga varselvästar eller neonfärger kan få bilisterna att upptäcka oss så länge de inte tittar efter. Den enda funktion varselvästen har är att invagga oss hojåkare i en falsk trygghet.

Läs mer hos SMC här

Läs undersökningen i sin helhet 


1 kommentar:

  1. Ja det pickas gärna på mcförare i första hand och som du säger, säkerhetstänket kommer ju rent naturligt av vår självbevarelsedrift. Bilförare men även körkortslösa som framför MC skapar oss ett dåligt rykte samtidigt som de håller våra premirr uppe ;) Trevlig fortsättning!

    SvaraRadera