fredag 17 januari 2014

Är motorcyklister gasgladare än andra trafikanter?

It's not the fart thats kill it's the smell! Det sa en kille som försökte förklara faran med att köra motorcykel för sin Amerikanska svåger. Riktigt så enkelt är det nog inte utan det finns många faktorer som påverkar vårt uppträdande i trafiken.

Det verkar snarare som om en del av landets hojåkare lever efter den gamla olympiska devisen # Citius, Altius, Fortius. Fortare, Högre. Starkare. Fast även detta är en sanning med modifikation det finns olika typer av motorcyklister. Alla tycker inte att den optimala körupplevelsen är att så ofta som möjligt ha gasrullen i botten. Nu vill jag inte på något vis framställa mig själv som "Bror Duktig" även jag gillar att vrida lite extra på gasrullen ibland. Det hände oftare förr än nu för tiden.

Jag vet inte ifall jag blivit fegare eller mer riskmedveten. Det är möjligt att det är samma sak, men skillnad är det. Bland mina Amerikanska hojåkarvänner hör man ofta uttryck som : I seldome ride over speed limit och Don't ride faster then your guardian angel can fly. Dessa två påståenden är en bra deffinition av riskmedvetenhet. Följ dessa två påståenden och bli en bättre och säkrare motorcyklist. Under 2013 genomförde SMC en undersökning om motorcyklisternas syn på hastighet. Genomgående för i princip alla som svarade på enkäten var att sänkt hastighet var den viktigaste åtgärden för att att öka säkerheten för motorcyklisterna.

Tittar vi på vilka skyddsåtgärder som ansågs viktigast var det hjälmar och bra mc-kläder som låg högst på listan. Bottennoteringar fick mitträcken polisövervakning och sänkt hastighet. Även om många motorcyklister gillar att gasa så tror jag ändå att hojåkarkollektivet är bättre på att anpassa sin hastighet till rådande omständigheter än övriga trafikantgrupper. I undersökningen visade det sig att en majoritet av landets motorcyklister vin något eller flera tillfällen kört mer än 30 km/h fortare än rådande hastighetsbegränsning. Den vägtyp där hojåkarna ansåg det vara svårast att hålla hastigheten var på 70 vägarna.

Detta beror kanske på att man som motorcyklist oftast kör på dessa småvägar på kvällar och helger när trafikbelastningen är lägre. Förvisso ingen ursäkt men kanske en förklaring. Över lag kunde man i SMC:s undersökning konstatera att motorcyklister i allmänhet var duktiga på att anpassa farten vid farliga situationer då man anar fara. Tyvärr besannades alla mina fördomar i undersökningen. Det visade sig nämligen att de som var sämst på att hålla hastigheterna var de som körde Super Sport hoj. Bäst på att hålla hastigheten var de som kör customhoj. Blev du förvånad? Inte jag.

Et litet råd från en feg stackare som dunkar fram på en turkos Harley Davidson. Det handlar inte om att vrida fullt på gasen för att få fartupplevelse. Det handlar om att välja rätt väg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar