lördag 25 oktober 2014

Ja men någon jävla ordning får det väl vara?

Många mc-olyckor orsakas av bristande vägunderhåll. Rullgrus, potthål, blödande asfalt, listan kan göras längre. På något outgrundligt vis har det blivit kutym att försäkringsbolaget blivit den instans som fått täcka kostnaden för skadorna.

Då kan man fundera över, vem är det som får betala försäkringsbolagens extra utgifter? Svaret är lika självklart som att Dolly Parton sover på rygg eller att björnar bajsar i skogen. Givetvis är det vi som är försäkringstagare och kör motorcykel. Då måste man ställa sig frågan, är detta rimligt?

Jag tycker inte att det är självklart att du och jag genom våra försäkringspremier skall betala kostnaderna för bristande vägunderhåll. Kostnaden borde rimligtvis ligga på trafikverket och transportstyrelsen och ytterst på riksdag och regering. Den undfallenhet som medför att kostnaderna för bristande underhåll läggs på trafikanternas försäkringsbolag och indirekt på trafikanterna själva är uselt. Vi är inte bara trafikanter, motorcyklister och försäkringstagare. Vi är också skattebetalare och medborgare. Det talas om nollvision och trafiksäkerhet. Om detta verkligen är statens ambition krävs det att man sopar rent framför egen dörr.

Det är lätt att ha åsikter om trafiksäkerhet och sätta upp mål så länge man låter någon annan betala. Under ett antal år har vi kunnat ser hur landets infrastruktur och tillika vägnät monterats ner till förmån för skattesänkningar och bristande fördelningspolitik. Så länge vi har ett statligt vägnät så borde det vara rimligt att detta finansieras via skatter och eventuella vägavgifter och inte via frivilliga bidrag eller av försäkringsbolagen vilket i förlängningen medför att det är du och jag som betalar med höjda premier. Protesterna är många men tyvärr är det mycket svårt att få rätt mot staten som enskild hojåkare.

SMC har  hjälpt till att driva några rättsprocesser och flera försäkringsbolag har gjort det samma. Resultatet har varierat längs hela skalan det har varit allt ifrån genanta nederlag till vinster. Trots flera uppmaningar påpekande och önskemål från SMC har situationen inte förbättrats. I min värld är det inte rimligt att försäkringsbolagen och i förlängningen vi hojåkare är de som skall bära kostnaderna för statens slarv och besparingar. Vi får innerligt hoppas att SMC med Maria Nordqvist i spetsen lyckas driva igenom ett skadeståndskrav som får prejudikat så att staten själv tar kostnaden sitt eget slarv. Tills dess gäller det att gasa lugnt och ha tungan rätt i mun.

På länken här kan du läsa om ett fall där en motorcyklist och försäkringsbolaget IF till slut fick rätt mot staten i en rättsprocess. Vi får innerligt hoppas att SMC och försäkringsbolagen kämpar vidare så att vi till slut når dit att staten tar sitt ansvar och täcker sina egna kostnader.  Läs mer på länken här

2 kommentarer: