måndag 6 oktober 2014

En liten ljusning i höstmörkret

Idag gjorde S, Mp och V kring skatter och vinster i välfärden. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade gått till val med utfästelser om högre bensinskatt. MP ville höja med 70 öre/litern och V ville höja 20 öre.

Idag meddelade Finansministern att uppgörelsen med MP och V angående begränsning av vinster i välfärden. Detta mot att MP och V fått backa på punkten som gäller höjd bensinskatt. Magdalena Andersson  meddelade att några förändringar vad gäller bensinskatt inte skall ske under 2015.

Vi håller tummarna att detta går i lås. Det är ju i nuläget lite osäkert ifall S&MP regeringen kommer att få igenom sin budget då de inte har egen majoritet. Det känns skönt att inte S verkar ha gett MP mandat att härja fritt i miljöpolitiken. Jag är på inget sätt emot att värna miljön eller försöka bidra till att vi skall få det bättre på det området.

Däremot tycker jag att det är fel att MP:s gröna skatteväxling skal drabba de sämst ställda i samhället hårdast och medföra att folk med vanliga inkomster kanske inte skulle har råd att ägna sig åt sin fordonshobby. Det finns nämligen en risk att så skulle bli fallet om MP fick driva sina idéer om grön skatteväxling fullt ut. Det funkar säkert jättebra att vara miljöpartist om man bor i Storstockholm som har Sveriges bäst fungerande och utbyggda kollektivtrafik. Har du ett låglöneyrke och bor på landet och är tvungen att bilpendla skulle du antagligen vara den största förloraren.

Skattepålagona på drivmedel för vanligt folk är redan höga nog. Nu är det bara att hålla tummarna att Magdalena Andersson förstått att hon skall värna de medborgare som har det svårast att klara ytterligare pålagor och att hon värnar den unika fordonspark som hålls rullande tack vara de som ägnar sig åt någon form av fordonshobby. Det är på flera sätt både en kulturpolitisk och en industrihistorisk välgärning. Hur det går lär framtiden utvisa, vi får hålla tummarna och hoppas på det bästa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar