fredag 11 september 2015

Bakvänt miljötänk drabbar fel människor

Igår kunde vi läsa på SMC:s hemsida att Sverige snart kommer att ha världens högsta bensinskatt. Det är inte så att jag på något vis är emot miljöskydd och att vi på sikt måste ersätt bensindrivna fordon med miljövänligare alternativ.

Tyvärr har landets regering låtit Miljöpartiet få kontroll över just miljöfrågorna. Men borde inte miljöpartiet vara bra för miljön kan man ju undra. Nog borde det vara så och antagligen så har de rätt i stort när det diskuteras vad som skulle behöva göras. Problemet ligger i deras idé om så kallad grön skatteväxling. Tanken är säkert god och med Stockholmsperspektiv fungerar det säkert, men. För det finns alltid ett men.

Sverige består inte av ett land med väl utbyggd kollektivtrafik. Det finns inte tunnelbanor med tåg var femte minut någon annanstans än i just Stockholm. För folk som bor utanför Storstockholm är möjligheterna att åka kollektivt oftast undermåliga. Många som bor på landet är hänvisade till att köra egna fordon och betala sin egen bensin. Med ökade drivmedelskostnader tär de hårt på de sämst ställda som är hänvisade till att köra med egna fordon för att ta sig till arbete, affären, läkarbesök mm.

Inte nog med att de drabbar de sämst ställda det är illa nog. Ett ytterligare  resultat av höjda drivmedelsskatter är att det på sikt kommer göra fordonshobbyn till en klassfråga. De som har gott ställt kan fortsätta att köra sina entusiastbilar och motorcyklar medan de som har det sämre ställt kanske tvingas sälja sina bilar och motorcyklar då det inte längre finns marginal att ägna sig åt en sådan hobby.

Jag har inget emot beslut för att säkra och till och med förbättra vår miljö. Det jag vänder mig emot är att MP:s gröna skattväxling drabbar de sämst ställda i vårt samhälle och på sikt gör fordonshobbyn till en klassfråga. Snälla Miljöpartiet! Värna gärna vår miljö och arbeta gärna för att miljön skall bli bättre det har jag inte något emot där har ni mitt fulla stöd under en förutsättning. Låt inte de sämst ställd bli de som får bära bördan med de som har gott om pengar obehindrat kan gasa vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar