onsdag 9 september 2015

Motorcyklister månar om sin egen säkerhet Det gör inte Trafikverket

Ny statistik från bilprovningen visar att landets motorcyklister är duktiga på att ta hand om sina motorcyklar. Få fordon underkänns vid besiktningen. det visar att motorcykelkollektivet i allmänhet vårdar sina hojar väl och är noga med den egna säkerheten. Kanske något för trafikverket att fundera över med tanke på gårdagens inlägg och deras så kallade punkt lista när det gäller åtgärder mot landets motorcyklister för att främja trafiksäkerheten.


Det är precis så det är. De flesta förslagen som du kanske läste igår är riktade mot motorcyklisterna för att vi tydligen enligt trafikverket har svårt att förstå vad som är bäst för oss själva. Vi skall enligt Trafikverkets idéer särskiljas från övriga trafikantgrupper och på flera sätt straffas hårdare än övriga trafikantgrupper som begår trafikbrott.

Jag förstår inte hur de tänker. Visst jag inser också att många av oss ibland kör fortare än vad vi borde. Jag inser också att det finns motorcyklister som ibland tar onödiga risker. Men jag vill ändå hävda och påstå att de allra flesta av landets motorcyklister uppför sig väl i trafiken och är måna om både sin egen och sina medtrafikanters säkerhet.

Om vi börjar där jag startade så kan vi med hjälp av Bilprovningen konstatera att statusen på landets motorcyklar är god fyra av fem hojar klarar besiktningen utan anmärkning i siffror räknat var det 22% som fick en anmärkning ibland de underkända hojarna var det 9% som blev ålagda en ombesiktning. Den vanligaste anledningen till ombesiktning torde vara för hög ljudnivå / buller vilket i sig egentligen inte har med trafiksäkerhet att göra. Bland anmärkningarna förutom allt det vanliga som slitna bromsklossar, lampor som slocknat och läckande gafflar och stötdämpare kan man också hitta avvikelser från helfordonsgodkännandet.

Det låter lite kryptiskt men det kan vara så enkla saker som att man monterat av en passagerarsadel på en motorcykel som är typad för två personer. Således kan vi konstaterat att ur reell trafiksäkerhetssynpunkt är statusen på landets motorcyklar god. Detta gäller även äldre hojar i statistiken kan man inte se några skillnader beroende på årsmodell.

Som jag skrev igår så är motorcyklisterna den trafikantgupp som på helt frivillig basis faktiskt fortbildar sig själva för att bli skickligare på att hantera sina motorcyklar på ett så säkert sätt som möjligt. Tittar vi på olycksstatistik i stort och bortser från de stollar som i fyllan och villan får för sig att prova att köra motorcykel och kör ihjäl sig vilka utgör ca en tredjedel av alla dödsolyckor på motorcykel dyker en tydlig bild upp. En bild som är giltig inte bara för Sverige utan i de flesta andra länder där man kör motorcykel. I de alla flesta fall när det är kollisioner mellan bil och motorcykel så är det bilisten som är vållande till olyckan.

De vanligaste orsakerna är bilar som kör ut i korsning men för dålig uppmärksamhet eller bilar som gör en plötslig vänstersväng utan att använda blinkers. Den vanligaste förklaringen från bilisten är "jag såg inte motorcykeln". Om vi antar att detta uttalande faktiskt stämmer så verkar det ju konstigt ifall Trafikverket på fullaste allvar tror att ägaransvar, högre böter och fler indragna körkort för motorcyklister tillsammans med begränsning av fartresurserna på landets motorcyklar skall få bilisterna att lättare upptäcka oss. Det är en ekvation jag inte får ihop.

Om man nu i statistiken kan se att många olyckor beror på bristande uppmärksamhet hos många bilister så är det väl där man skall lägga fokus. Jag har skrivit det många gånger för men säger det igen. Det bästa vi kan göra för att skapa en säkrare miljö för landets motorcyklister är att utbilda bilförarna i att bli mer uppmärksamma på oss som åker på två hjul. Du som motorcyklist ser antagligen massor med motorcyklar när du är ute och kör bil men tro för den sakens skull inte att alla andra bilförare gör det också. Prova när du är ute och kör bil med någon ickemotorcyklist att ställa frågan "såg du motorcykeln som ................" Jag är säker på att du oftare än vad du tror kommer att få svaret
- Va? Nä.

Jag vill inte på något sätt påstå att vi som åker motorcykel på något vis skulle vara ofelbara eller bättre än andra trafikanter. Vår utsatthet gör däremot att vi i allmänhet månar om vår egen säkerhet i större utsträckning än andra trafikanter. Dessutom tycker jag tycker jag mig se en trend. Fler och fler motorcyklister tar det lugnare på vägarna detta vill jag påstå är ett resultat av egenvald fortbildning ökad riskmedvetenhet och bättre säkerhetstänk. Vår trafikmiljö är något vi skapar gemensamt. För att allt skall fungera måste man titta på helheten. Det går inte att särskilja en trafikantgrupp och tror att detta är lösningen. Om det nu inte är så att Trafikverket har som målsättning att det skall bli omöjligt att köra motorcykel över huvud taget.

Om landets motorcyklister tillsammans med SMC och många motorcykelklubbar arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt genom både fortbildning och opinionsbildning så borde faktiskt Trafikverket titta mer på helheten vad gäller trafiksäkerhet. Detta istället för att tro att de skall kunna förbättra siffrorna i olycksstatistiken genom att försvåra för de trafikanter som väljer att köra motorcykel. Trafikverkets "punktlista" kan inte ses som något annat än ett riktigt lågvattenmärke. Bättre kan ni!

Gasa Lugnt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar